Komunikat ws. wydzielenia nowej frakcji odpadów

Szanowni Mieszkańcy
informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – od stycznia 2019 roku jesteśmy zobowiązani do wydzielenie nowej frakcji odpadów tj.: PAPIERU. W jej skład wchodzą m.in. gazety, czasopisma i ulotki, tektura, opakowania z papieru, odpady opakowaniowe z tektury.
Odpady te zbierane będą do worków koloru NIEBIESKIEGO.
Na terenie naszej Gminy odbiór tej frakcji odbywać się będzie co dwa miesiące – począwszy od stycznia 2019 r.
Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów umieszczony jest na stronie internetowej Firmy COM-D z Jawora, która odbiera odpady z terenu Gminy.

Harmonogram odbioru odpadów 2019

Informujemy, iż od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku będzie obowiązywał nowy „Harmonogram odbioru odpadów”, który został opracowany dla poszczególnych miejscowości z terenu Naszej Gminy. W dalszym ciągu odpady komunalne odbierane będą przez PUPiH „COM-D” Sp. z o.o. z Jawora. Po kliknięciu na daną miejscowość, otworzy się harmonogram ze szczegółowymi informacjami: BARTOSZÓW, BISKUPICE, CZARNKÓW, GNIEWOMIERZ, GNIEWOMIERZ-PSARY, KOISZKÓW, KOSKOWICE, KŁĘBANOWICE, KSIĘGINICE, LEGNICKIE POLE, LUBIEŃ, MĄKOLICE, MIKOŁAJOWICE, NOWA WIEŚ LEGNICKA, OGONOWICE, RACZKOWA, STRACHOWICE, TACZALIN.

Ponadto, jak co roku „Harmonogram odbioru odpadów” zamieszczony będzie w kalendarzu na rok 2019.

Zimowe utrzymanie dróg

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. informuje mieszkańców, że zgodnie zawartą umową utrzymuje standardy 4 i 5 na drogach powiatowych i gminnych zgodnie z Zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.
W bieżących sprawach dotyczących utrzymania dróg prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Technicznego - Mateuszem Zającem tel. 76 858 22 00 (centrala GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o.)


źródło Internet

Przetarg na odbiór odpadów komunalnych - rozstrzygnięty

Informujemy Państwa, że w 2019 roku odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie naszej Gminy odbierać będzie firma COM-D z Jawora. Zaproponowała ona najkorzystniejszą ofertę.
W przetargu brało również udział Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 

Świąteczna iluminacja

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. jak co roku dokonał montażu świątecznej iluminacji. Będzie ona towarzyszyła mieszkańcom Naszej Gminy do stycznia 2019 roku.Nowy wizerunek osiedlowej altanki w Nowej Wsi Legnickiej

W miejscowości Nowa Wieś Legnicka - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. wykonał prace polegające na ułożeniu kostki brukowej przy altance osiedlowej. Przyczyni się to niewątpliwie do polepszenia komfortu spędzania wolnego czasu mieszkańców w tym miejscu.

Komunikat ws. odbioru odpadów

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, iż ze względu na Święto Narodowe z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 listopada br. (poniedziałek), odbiór odpadów z pojemników czarnych przypadający w tym dniu, nastąpi w dniu 14 listopada br.  (środa) w miejscowościach: Legnickie Pole, Koskowice i Kłębanowice, a w dniu 15 listopada br. (czwartek) w miejscowościach: Biskupice, Czarnków, Księginice, Lubień, Mikołajowice, Ogonowice, Strachowice oraz Taczalin.
Prosimy Mieszkańców o udostępnienie pojemników czarnych do odbioru w powyższych dniach.

Tablica pamiątkowa Żołnierzy Wyklętych w Taczalinie

W miejscowości Taczalin 9 listopada br. nastąpiło wmurowanie tablicy – upamiętniającej żołnierzy wyklętych (niezłomnych).
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o.  wykonał prace budowlane polegające na wyłożeniu kostką granitową terenu przylegającego do tablicy pamiątkowej oraz Krzyża.


12 listopada br. - dniem wolnym od pracy

Szanowni mieszkańcy informujemy, że w związku z ustawą Sejmu RP z dnia 7 listopada br. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.
Tym samym GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o. będzie zamknięty. Wszelkie awarie prosimy zgłaszać pod alarmowy telefon
608 391 579
.

 

Wszystkich Świętych na cmentarzach w Gminie Legnickie Pole

1 listopada będziemy odwiedzać naszych bliskich zmarłych na cmentarzach. Większość z nas uporządkowała i ozdobiła już groby. W tym szczególnym okresie na cmentarzach komunalnych w miejscowościach: Legnickie Pole, Koskowice, Nowa Wieś Legnicka - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. zapewnia jak co roku dostęp do przenośnych toalet typu TOI-TOI.
"Czy śmieci muszą nas zasypać"?

Kilkuset uczniów z Zespołu Szkół w Legnickim Polu oglądało spektakl pt "Czy śmieci muszą nas zasypać" ? wystawiony przez adeptów sztuki teatralnej z Małopolski ze Studia Teatralnego SZTUKA. Młodzież  z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyła w interaktywnym spektaklu jak również bardzo pozytywnie wypowiadała się o tym przedsięwzięciu.
Prezes Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. Wojciech Jazowiecki stwierdził, "jestem bardzo zadowolony, że środki budżetowe mogą służyć tak zaszczytnemu celowi jakim jest rozpowszechnianie działalności ekologicznej w tym przeciwdziałaniu paleniu śmieci w piecach, a także segregacji śmieci w naszej Gminie. Zmiana mentalności mieszkańców w tym zakresie skutkuje coraz większym odsetkiem osób segregujących odpady".

 

Lekcja ekologii - spektakl pt. „SMOG WAWELSKI”

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. w ramach działalności ekologicznej promującej segregację odpadów w Naszej Gminie zorganizował występy dla dzieci i młodzieży. Spektakl pt. „SMOG WAWELSKI” w dniach 18-19 wrzesień br. oglądały dzieci  z przedszkola w Legnickim Polu oraz szkół w Bartoszowie i Mikołajowicach.Zbiórka odpadów tzw. „problemowych” na terenie Gminy Legnickie Pole

Szanowni Mieszkańcy

Przedstawiamy poniżej harmonogram zbiórki odpadów tzw. „problemowych”, który na obszarze naszej Gminy realizowany będzie na przełomie września i października br.:

Nazwa miejscowości

Rodzaj odpadów „problemowych”

Termin zbiórki

Biskupice, Koskowice, Kłębanowice, Legnickie Pole

Zużyty i kompletny sprzęt RTV i AGD*

25.09.2018 r.

Odpady wielkogabarytowe**

27.09.2018 r.

Czarnków, Księginice, Lubień, Mikołajowice,
Ogonowice, Strachowice, Taczalin

Zużyty i kompletny sprzęt RTV i AGD*

26.09.2018 r.

Odpady wielkogabarytowe**

01.10.2018 r.

Bartoszów, Gniewomierz – Psary, Koiszków,
Mąkolice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa

Zużyty i kompletny sprzęt RTV i AGD*

27.09.2018 r.

Odpady wielkogabarytowe**

15.10.2018 r.

Biskupice, Czarnków, Koskowice, Księginice,
Kłębanowice, Legnickie Pole, Lubień, Mikołajowice,
Ogonowice, Strachowice, Taczalin

Zużyte opony od samochodów osobowych***

29.09.2018 r.

Bartoszów, Gniewomierz – Psary, Koiszków,
Mąkolice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa

Zużyte opony od samochodów osobowych***

06.10.2018 r.

          

Zużyte rzeczy/sprzęty należy wystawić przed posesją najpóźniej w ustalonym dniu do godz. 7:00 rano. Odpady wystawione w dniu odbioru po godzinie 7:00 nie zostaną odebrane.

Odpady można składać przed posesją w dzień poprzedzający dzień odbioru w/w odpadów.

W ustalonym dniu (po godz. 700) pracownicy firmy „COM-D” z Jawora zabiorą zebrane rzeczy/sprzęty.

 * zużyty sprzęt RTV i AGD – np. pralki, lodówki, żelazka, komputery, telewizory, monitory, sprzęt audio i inne urządzenia tego typu.

Sprzęt musi być kompletny (tzn. lodówka musi mieć agregat, ekran monitora nie może być stłuczony, itp). Prosimy nie wystawiać baterii i świetlówek.

 ** odpady wielkogabarytowe – np. meble, tapczany, dywany, wykładziny, materace, meble ogrodowe, pergole, sprzęt sportowy i rekreacyjny (rowery, sanki, narty), duże zabawki, wózki dziecięce itp.

 *** zużyte opony od samochodów osobowych, inne opony nie będą odbierane.

Darmowa aplikacja na telefon "BLISKO"

Aplikacja "Blisko" to jeden z elementów informowania naszych mieszkańców. Za pomocą tej DARMOWEJ aplikacji na telefon możecie Państwo otrzymać wiadomość tekstową wraz z załącznikami  tj. plakatami, zdjęciami, plikami mp3 itp.
GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o. będzie Państwa również informował  o zdarzeniach, które są w obszarze działalności naszej Spółki.
Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do korzystania z tej aplikacji.

Rejestracja: https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/ef6f0a8e/Gmina-Legnickie-Pole


Kurtyna wodna

Kurtyna wodna, czyli bramka rozpylająca wodną mgiełkę podobnie jak w zeszłym roku zlokalizowana jest w samym centrum Legnickiego Pola. Synoptycy zapowiadają kolejne dni z bardzo wysokimi temperaturami. GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o. zachęca więc do korzystania z niej. 


Przerwa w dostawie wody

W związku z planowanym remontem odcinka sieci w dniu 30 lipca br. (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Bartoszów, Koskowice, Kłębanowice.
Za utrudnienia przepraszamy.

GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o. fundatorem nagród dla uczniów

Barbara Sajewicz - specjalista ds komunalnych i ochrony środowiska w imieniu GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o. przekazała na ręce pracowników Zespołu Szkół w Legnickim Polu 650 zeszytów. Upominki zostaną wręczone 74 uczniom, którzy zostali wyróżnieni w akcji ekologicznej, której celem było zbieranie plastikowych nakrętek, baterii, makulatury.


Odbiór odpadów w miejscowości Bartoszów

Z uwagi na remont drogi w miejscowości Bartoszów, informujemy, iż do jego zakończenia będzie występowała zmiana w organizacji miejsc odbioru odpadów komunalnych. Dotyczą one właścicieli nieruchomości, do których występuje bądź będzie występował całkowity zakaz wjazdu.
Z powodu zaistniałej sytuacji, wyznaczono 3 miejsca, w których będą znajdować się pojemniki o pojemności 1100 litrów na odpady zmieszane/nieselektywne oraz na odpady biodegradowalne (bio), a mianowicie:

1. przy nieruchomości nr 19


2. naprzeciwko byłego sklepu3. "przy mostku", po prawej stronie nieruchomości nr 40Prosimy Mieszkańców o samodzielne wynoszenie odpadów zmieszanych
i odpadów bio do wyznaczonych pojemników. W wyznaczonych miejscach należy również pozostawiać odpady frakcji suchej tj. worków w kolorze żółtym (papier, plastik, metal) oraz worków w kolorze zielonym (szkło).

Awaria wodociągu w Bartoszowie

Podczas przebudowy drogi gminnej publicznej w Bartoszowie wykonawca firma Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, Oddział w Złotoryi uszkodziła wodociąg. Następstwem tego była konieczność zamknięcia dopływu wody do Bartoszowa, Koskowic, Kłębanowic. Awarię usunął wykonawca w ciągu 3 godzin i na własny koszt.

Nowa siedziba GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o.

Szanowni Mieszkańcy od 11 czerwca br. Biuro Obsługi Mieszkańca GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o. mieści się w nowej siedzibie przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7.
Otwarcia obiektu dokonał Wójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka, Zastępca Wójta Magdalena Ryglicka wraz z przedstawicielami Rady Nadzorczej Spółki oraz pracownikami.Plac zabaw w Legnickim Polu

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. realizuje prace polegające na ułożeniu kostki brukowej na części placu zabaw przy byłym basenie. Planowane zakończenie prac nastąpi na przełomie maja/czerwca br.Taryfy dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Poniżej (w załączniku) przedstawiamy Państwu decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ws. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Legnickie Pole.

Załączniki
Download this file (TARYFY_2018.pdf)TARYFY_2018.pdf974 kB

Nowe hydranty

Szanowni Państwo, Drodzy mieszkańcy Gminy - w trosce o rozwój naszej infrastruktury sieci hydrantów pragniemy poinformować, że w 2018 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. dokonywać będzie wymiany hydrantów (naziemnych i podziemnych). Realizacja tej inwestycji przyczyni się do dalszego poprawienia bezpieczeństwa w obszarze zabezpieczenia przeciwpożarowego mieszkańców Gminy i instytucji znajdujących się na tym obszarze.

Nowe rozwiązania technologiczne

Pracownicy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Legnickie Pole 27 marca br. wzięli udział w szkoleniu firmy FUNKE POLSKA.  Prezentowane były najnowsze technologie systemów kanalizacyjnych PVC-U od średnicy DN/OD 110 do DN/OD 800 oraz systemów podczyszczania i zagospodarowania wody deszczowej, a także nowych propozycji rozwiązań połączeń różnych rodzajów rur.Wywalamy graty z chaty !


WYWALAMY GRATY Z CHATY !

Szanowni Mieszkańcy poniżej przedstawiamy harmonogram zbiórki odpadów tzw. „problemowych”:

Nazwa miejscowości

Rodzaj odpadów „problemowych”

Termin zbiórki

Biskupice, Koskowice, Kłębanowice, Legnickie Pole

Zużyty i kompletny sprzęt RTV i AGD*

09 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

Odpady wielkogabarytowe**

12 kwietnia 2018 r.  (czwartek)

Zużyte opony samochodowe ***

19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

Czarnków, Księginice, Lubień,
Mikołajowice,  Ogonowice, Strachowice, Taczalin

Zużyty i kompletny sprzęt RTV i AGD*

10 kwietnia 2018 r. (wtorek)

Odpady wielkogabarytowe**

13 kwietnia 2018 r. (piątek)

Zużyte opony samochodowe ***

19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

Bartoszów, Gniewomierz – Psary, Koiszków,
Mąkolice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa

Zużyty i kompletny sprzęt RTV i AGD*

11 kwietnia 2018 r. (środa)

Odpady wielkogabarytowe**

14 kwietnia 2018 r.  (sobota)

Zużyte opony samochodowe ***

20 kwietnia 2018 r. (piątek)

 

Zużyte rzeczy/sprzęty należy wystawić przed posesją najpóźniej w ustalonym dniu do godz. 7:00 rano. Odpady można składać przed posesją w dzień poprzedzający dzień odbioru w/w odpadów. W ustalonym dniu (po godz. 700) pracownicy firmy COM-D z Jawora zabiorą zebrane rzeczy/sprzęty.
Odpady wystawione w dniu odbioru po godzinie 7:00 nie zostaną odebrane. 

 

* zużyty sprzęt RTV i AGD – np. pralki, lodówki, żelazka, komputery, telewizory, monitory, sprzęt audio i inne urządzenia tego typu.

 

Sprzęt musi być kompletny (tzn. lodówka musi mieć agregat, ekran monitora nie może być stłuczony, itp). Prosimy nie wystawiać baterii i świetlówek.

 

** odpady wielkogabarytowe – np. meble, tapczany, dywany, wykładziny, materace, meble ogrodowe, pergole, sprzęt sportowy i rekreacyjny (rowery, sanki, narty), duże zabawki, wózki dziecięce itp.

 

*** zużyte opony wyłącznie od samochodów osobowych, inne opony nie będą odbierane.


Informacja dla Mieszańców

W związku z koniecznością usunięcia awarii w dniach:
15.03.2018 r. w godz. 09.00-12.00 nastąpi odcięcie dopływu wody do mieszańców Kłębanowic, Koskowic, Bartoszowa 14.03.2018 r. w godz. 11.00-14.00 nastąpi odcięcie dopływu wody do mieszańców Legnickiego Pola.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Dzikie wysypiska śmieci

Dzięki interwencji mieszkańców udało się zlokalizować na terenie Naszej Gminy dzikie wysypiska śmieci. Pozostawione odpady to przede wszystkim części ze zdemontowanych aut czy odpady budowlane.
Przy tej okazji zwracamy się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie podobnych zdarzeń. W przypadku zauważenia osób, które dokonują nielegalnego wyrzucania śmieci prosimy o zgłaszanie takich przypadków natychmiast na policję. Jednocześnie informujemy, że kosztem likwidacji każdego dzikiego wysypiska śmieci jest obciążany nasz zakład – GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o., a tym samym niestety mieszkańcy Gminy Legnickie Pole.Opóźnienia w odbiorze odpadów komunalnych

W związku z awarią specjalistycznego samochodu do odbioru odpadów FIRMY COM-D z Jawora, informujemy o wystąpieniu w dniu 31.01.2017 r. opóźnień w odbiorze frakcji SUCHEJ. Od wczesnych godzin porannych 1 lutego br.odbierane są odpady z dnia poprzedniego. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.


Kalendarz 2018

Poniżej kalendarz na 2018 rok (pobierz plik).

Załączniki
Download this file (Kalendarz GZGK na 2018 rok.pdf)Kalendarz 20185521 kB

Harmonogram odbioru odpadów

Informujemy, iż od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku będzie obowiązywał nowy „Harmonogram odbioru odpadów”, który został opracowany dla poszczególnych miejscowości z terenu Naszej Gminy. W dalszym ciągu odpady komunalne odbierane będą przez PUPiH „COM-D” Sp. z o.o. z Jawora. Po kliknięciu na daną miejscowość, otworzy się harmonogram ze szczegółowymi informacjami: BARTOSZÓW, BISKUPICE, CZARNKÓW, GNIEWOMIERZ, GNIEWOMIERZ-PSARY, KOISZKÓW, KOSKOWICE, KŁĘBANOWICE, KSIĘGINICE, LEGNICKIE POLE, LUBIEŃ, MĄKOLICE, MIKOŁAJOWICE, NOWA WIEŚ LEGNICKA, OGONOWICE, RACZKOWA, STRACHOWICE, TACZALIN.
Ponadto, jak co roku „Harmonogram odbioru odpadów” zamieszczony jest w kalendarzu na rok 2018.