Badania wody

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. w celu potwierdzenia jakości wody wykonuje wszystkie niezbędne badania za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Obecnie firma SGS Sp. z o.o.  w oparciu o obowiązujące normy prawne dokonuje analiz kilku, bądź kilkunastu parametrów wody. Następnie wyniki przesyłane są do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, gdzie wydawana jest aktualna decyzja o dopuszczeniu wody do spożycia. Przeprowadzane badania laboratoryjne potwierdzają każdorazowo, że woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz.1989).