Władze Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników stanowi Wójt Gminy Legnickie Pole

2. Rada Nadzorcza w składzie:
Artur Mackiewicz - Przewodniczący
Łukasz Wawrzynek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marta Klonowska - Członek rady Nadzorczej

3. Zarząd
Rafał Kaczmarzyk - Prezes Zarządu
Joanna Karnas - Członek Zarządu

4. Prokurent
Barbara Brzuśnian