Komunikat ws. wydzielenia nowej frakcji odpadów

Szanowni Mieszkańcy
informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – od stycznia 2019 roku jesteśmy zobowiązani do wydzielenie nowej frakcji odpadów tj.: PAPIERU. W jej skład wchodzą m.in. gazety, czasopisma i ulotki, tektura, opakowania z papieru, odpady opakowaniowe z tektury.
Odpady te zbierane będą do worków koloru NIEBIESKIEGO.
Na terenie naszej Gminy odbiór tej frakcji odbywać się będzie co dwa miesiące – począwszy od stycznia 2019 r.
Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów umieszczony jest na stronie internetowej Firmy COM-D z Jawora, która odbiera odpady z terenu Gminy.

Odpady komunalne - informacje ogólne

Odpady komunalne z terenu Naszej Gminy odbierane są przez firmę PUPiH „COM-D” Sp. z o.o. z Jawora zgodnie z „harmonogramem odbioru odpadów na rok 2019”. W celu sprawdzenia najbliższego terminu odbioru pobierz plik dla całej gminy Legnickie Pole bądź sprawdź harmonogram dla swojej miejscowości: BARTOSZÓW, BISKUPICE, CZARNKÓW, GNIEWOMIERZ, GNIEWOMIERZ-PSARY, KOISZKÓW, KOSKOWICE, KŁĘBANOWICE, KSIĘGINICE, LEGNICKIE POLE, LUBIEŃ, MĄKOLICE, MIKOŁAJOWICE, NOWA WIEŚ LEGNICKA, OGONOWICE, RACZKOWA, STRACHOWICE, TACZALIN.

Odpłatność za wywóz odpadów:
a.
selektywna zbiórka -  15 zł / osoba
b.
nieselektywna zbiórka -  30 zł / osoba
c. selektywna zbiórka (Karta Dużej Rodziny ) - zwolnienie 70 % miesięcznej stawki opłaty

Na zbiórkę selektywną składa się:
a.
frakcja sucha (worek żółty) m.in. plastik, drobny metal
b. frakcja sucha (worek niebieski) m.in. papier, tektura, opakowania papierowe - (OD STYCZNIA 2019 r. - CO DWA MIESIĄCE)
c.
frakcja sucha (worek zielony) m.in. szkło
d.
frakcja mokra (pojemnik brązowy) bioodpady
e.
odpady nie nadające się wyselekcjonować m.in. popiół


Termin płatności za wywóz odpadów komunalnych przypada na 20go każdego miesiąca za dany miesiąc.

 

śmieciarka