Nowy sprzęt

W celu podwyższenia standardu obsługi naszych mieszkańców jak również poszerzania oferty usług  GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o. stale rozbudowujemy nasze zaplecze sprzętowe.